05-Opt-in seznamy

4 důležité okolnosti při budování Opt-in seznamů.

Nyní, když již víte proč budovat váš opt-in emailový seznam, podívejme se spolu na 4 důležité okolnosti, které musí zvládnout každý, kdo chce v tomto uspět. Jakmile najdete odpovědi na dole položené otázky, budete připraveni začít s budováním vašeho exkluzivního emailového opt-in seznamu. Zde jsou tyto otázky:

* KOMU budou určeny nabídky vašich produktů
* CO nabídnout jako hodnotu za získané osobní detaily
* JAK podporovat vaši opt-in nabídku
* KAM vložit tyto nabídky na vaši Internetovou stránku

Prvním krokem je potřeba důkladně zvažovat KOMU chci předkládat svou nabídku. Nejlépe to jde dokumentovat na jednoduchém příkladu. Jestliže vašim produktem je prodej zahradnického nářadí, těžko můžete svou nabídku inzerovat například do diskusního fóra zaměřeného na kosmetické výrobky a očekávat přitom, jak si stovky členů tohoto fóra otevřou vaši opt-in stránku a vloží tam svá data.

Důsledným sledováním statistiky návštěv vašich stránek, můžete podrobně sledovat kdo a kdy navštívil vaši stránku, zjistit počet návštěv v pracovní době a večer. Jestliže počet návštěvníků převažuje v pracovní době lze předpokládat, že vaši návštěvníci se rekrutují z lidí s běžným fyzickým zaměstnáním. Jiná vaše nabídka bude, když zjistíte, že počet návštěvníků převažuje ve večerních hodinách.

Nyní je čas přemýšlet o tom CO nabídnout vašim návštěvníkům. Objevit opt-in stimul, který zajistí vysokou hodnotu vaši nabídce a ve své podstatě je donutí vložit jejich data. Na Internetu najdete tuny různých stimulů, které můžete použít. Protože však v současné době lidé dostávají denně spousty emailů, musíte hledat a najít skutečně hodnotný stimul, který je přesvědčí, aby vložili svá data do vašeho seznamu.

Mnoho internetových obchodníků považuje za velmi dobrý stimul, vydávání jejich pravidelného informačního bulletinu. Narozdíl od Česka, kde jsem takřka nikde nezjistil, (čest výjimkám jako je Aukro, nebo Avekom), že by některá společnost, nebo podnikatelé vydávali svůj pravidelný „Newsletter“ (Novinky), v kterém by informovali své zákazníky, nebo potenciální zákazníky o všech novinkách v jejich obchodě. Začít vydávat svůj vlastní informační bulletin je jednou z nejúčinnějších metod pro stavbu opt-in seznamu. To je neuvěřitelně silný způsob jak sebe prezentovat jako zkušeného odborníka v daném odvětví a získat tak důvěru svých potenciálních zákazníků.

Dříve, než odstartujete váš volný informační bulletin, musíte dobře zvážit, jaké zajímavé a závažné informace jste schopen doručovat vašemu specifickému publiku z vašeho oboru a zda budete mít dostatek volného času dodržet pravidelný plán vydávání vaši publikace.

Jestliže vydávání informačního bulletinu není zrovna vhodné pro váš druh obchodu, nebo z časových či jiných důvodů, neznepokojujte se. Tam je mnoho dalších způsobů, jak sbírat vaše opt-in emailové adresy.

1. Nabídka volných kursů

Jestliže jste odborník v nějaké profesi a máte mnoho odborných znalostí ve vašem odvětví, můžete se o tyto zkušenosti podělit s vašimi potenciálními zákazníky. Jestliže máte například zkušenosti z chalupaření, nebo jste vyučený truhlář, malíř pokojů, tapetář, nebo cokoliv jiného, proč si předem nezjistit a otestovat, zda by byl zájem mezi uživateli Internetu o odborné články v těchto oblastech? Co vám pak brání předem vyhotovit 10-20 pokračování odborných článečků z vaší profese, vložit je do autoresponderu a ten se postará o pravidelné doručování každému, kdo si o ně požádá vložením jména a emailové adresy do boxu na vaši stránce?

Nezapomeňte váš kurs může obsahovat text, audio záznamy, grafiku, dokonce natočit nějaký video záznam. Jen poslat vaše spojení na internetovou stránku, kde ho mohou vaši potenciální zákazníci nalézt. Na rozdíl od emailu, vaše internetová stránka nemá žádné omezení, jaká média můžete na ni využívat.

2. Nabídnout volný e-book.

Volná elektronická kniha (e-book) může být velkým stimulem v závislosti na sortimentu vámi nabízených produktů, nebo služeb. Samozřejmě, jestliže nabídnete volnou e-knihu, budete si muset napřed najít dostatek času na její vytvoření. To ovšem neznamená měsíce práce. Dobrá e-kniha nemusí obsahovat stovky stránek nějakých informací. Dobrá e-kniha může být i v rozsahu 8 – 10 stránek a ještě poskytne tunu hodnoty pro vaše opt-in předplatitelé.

Volná e-kniha vám nejenom pomůže stavět váš opt-in seznam, ale také seznámí vaše potenciální zákazníky s vámi a vašimi produkty, nebo službou.

Vaši elektronickou knihu můžete nabídnout svým známým, přátelům a požádat je o předání informace o vaši knize jejím známým a přátelům. Tím spustíte tzv. „Virový marketing“. (To neznamená, že někdo někomu bude posílat viry). Virový marketing je strategie, kdy vy osobně přesvědčíte vaše přátelé, známé k tomu, aby oni poslali vaši e-knihu (nebo informaci o její existenci) svým známým a přátelům a ti zase dál. Vezměte jenom příklad, že se vám podaří takto přesvědčit pouhých 10 lidí. Jestliže jenom polovina z nich udělá totéž a další skupina taktéž? To je číslo, které roste geometrickou řadou a může se rychle změnit na množství vašich potenciálních zákazníků.

3. Nabídnout jiné produkty ke stažení

Na Internetu najdete tuny různých zajímavých produktů, které můžete eventuálně upravit a nabídnout na vaši stránce ke stažení. Jako příklad můžete použít šetřiče obrazovky, tapety, různé šablony atd. Například jestliže podnikáte v cestovním ruchu, proč nevytvořit vlastní šetřič obrazovky ze zajímavých fotografií z oblasti, kterou propagujete? Představte si tu výhodu, že fotografie z vašeho businessu se budou vašim potenciálním zákazníkům zobrazovat na jejich monitoru ať jsou on-line, nebo off-line a neustále připomínat vaše jméno. To vše lze předem připravit s minimem nákladů a vašeho času. Dokonce k tomu ani nepotřebujete nějaké zvláštní designérské zkušenosti.

Můžete nabídnout měsíční předplatné (zdarma jen za jejich data) k podobným položkám takže pro každého, kdo bude mít zájem stačí otevřít vaši stránku, vložit svá data do připraveného boxu a stahovat.

Je mnoho dalších možností, které můžete použít jako nabídkový stimul. Jenom si sednout a zapřemýšlet, co z vaši profese, z okruhu vašich znalostí a koníčků, by mohlo zajímat mnoho ostatních lidí. Jenom je nutné mít vždy na paměti jednu zásadu. Koho oslovují svou nabídkou. Jestliže mým hlavním produktem je například prodej software a svou nabídkou se snažím oslovit lidi u kterých je předpoklad, že se o tuto formu podnikání budou zajímat, těžko pak mohu jako nabídkový stimul zvolit „nejlepší recepty čínské kuchyně“.

Přejděme společně k odpovědím na další otázku – JAK podporovat vaši opt-in nabídku.

Psát opt-in nabídky není nic složité ani nějak těžké. Přesto však dobrá nabídka vyžaduje trochu přemýšlení a vašeho času. Zkušenosti nejlepších obchodníků na Internetu nám říkají, že každá dobrá nabídka musí obsahovat TŘI nejdůležitější pravidla:

První pravidlo – zdůrazňovat výhody nabídky a ne její rysy.

Přesvědčit zákazníka, aby využil vaši nabídku znamená odpovědět na jeho nejdůležitější otázku – Co z toho budu mít“?. Nejlepší způsob, jak toto udělat, je ve vaši nabídce vždy zdůraznit výhody vašeho produktu, nebo služby, které potenciální zákazník obdrží. Řekněme si to na praktickém příkladě:

Předpokládejme, že obsahem vaši nabídky je e-kniha s zaměřená na daňovou problematiku. Jestliže ve vaši nabídce napíšete něco jako:

„Stáhněte si zdarma e-knihu se skutečnými příklady daňové problematiky“

V daném případ poukazujete na to o čem je vaše e-kniha a co vše tam může váš zákazník najít. To je klasické zdůraznění rysů vaši nabídky. Když ale budete formulovat vaši nabídku například takto:

“ Je zbytečné, abyste platili desetník navíc ve vašich daních. Najděte si 10 jednoduchých věcí, které vám zachrání stovky nebo tisíce korun na vašich daních v tomto roce. Jen vložit své jméno a emailovou adresu a stáhnout si zdarma e-knihu.“

Vidíte ten rozdíl? Použitím formulace druhé nabídky, doslova přitáhnete návštěvníky tím, jak ušetří kvantum svých peněz, pokud vám dají k disposici svou emailovou adresu a stáhnou si vaši e-knihu.

Druhé pravidlo – zahrnout hovor k akci.

Jestliže chcete, aby lidé vložili svá data do vašeho boxu a předplatili si vaši nabídku (například tu volnou e-knihu) měla by vaše stránka obsahovat číslo telefonu, kam mohou zavolat pro případné podrobnosti.

Vaše nabídková stránka může být perfektně zpracována, pokud tam nevložíte telefon, kam si váš potenciální zákazník může zavolat, ztrácí vaše nabídka 80% ze své účinnosti.

Třetí pravidlo – spojení na vaši stránku „soukromé politiky“ .

Mnoho lidí má stále nedůvěru dávat někomu cizímu své osobní údaje (i když jde jen o křestní jméno a emailovou adresu). Projevuje se to zejména u těch lidí, kteří s podobnou situaci zatím nepřišli do styku. Nejlepší způsob jak zmírnit jejich obavy je zahrnout do každé vaši stránky odkaz na stránku, kterou můžete česky nazvat například „Soukromá politika“, nebo „Ochrana osobních údajů“. Jde o stránku, kterou by měl mít vyhotovenou každý podnikatel na Internetu, který se snaží jakýmkoliv způsobem získávat cizí osobní data.

V Česku tato zásada není dosti často dodržována. Ve svém autosurfu jsem našel stovky stránek, kde se vyžaduje registrace k členství v tom a tom programu. Na každé je řada kolonek (někdy úplně zbytečných) pro vložení osobních dat registrující se osoby. Málokde však najdete odkaz na stránku, co se s těmi daty děje dále.

Ve skutečnosti odkaz na vaši stránku pro ochranu osobních údajů, by měl mít každý podnikatel na kterékoliv ze svých stránek. Ve svém důsledku to dá vašim potenciálním klientům určitý pocit bezpečí, že jejich data, která vám poskytli nebudou nijak zneužita a ztratí obavu z jejich vložení do vaší formy.

Samozřejmě vaše stránka „Ochrany osobních dat“ by měla výslovně uvádět, která data sbíráte od vašich návštěvníků a jaké jsou vaše další úmysly s těmito daty. Vyhotovení podobné stránky nepředstavuje žádný velký problém. Dokonce nemusíte ani od začátku vymýšlet co do stránky napsat. Existují hotové programy, které vám po vložení několika vět stránku vygenerují.

Nyní, když již víme JAK prezentovat svou nabídkovou opt-in stránku, dejme si odpověď na poslední otázku KAM umístit tuto opt-in nabídku. Samozřejmě toto se vztahuje jen na nabídky umístěné přímo do vaši stránky. Pokud použijete systém vyskakující Popup opt-in stránky, tak lze její umístění předem nakonfigurovat zadáním tří čísel – vzdáleností od levého okraje stránky, od horního okraje stránky a rychlost pohybu. Vše v internetových měrných jednotkách – pixelích.

Umístění textu a boxu vaši nabídky na vaši kmenovou stránku je závislé od délky této vaši kmenové stránky. Jestliže vaše obchodní stránka obsahuje dlouhý obchodní dopis, pak by měla být vaše volba umístit vaši nabídku s formou pro vložení dat do prostoru „druhé“ části vaši stránky. Nechat vaše návštěvníky přečíst si první část obchodní nabídky vašeho produktu a teprve poté po mírném rolování by se měla objevit vaše nabídková část s formou. Vaši zákazníci čtením první části vašeho obchodního dopisu získají důvěru k vaši osobě (zejména, když je ten obchodní dopis dobře napsán) a budou více nakloněni vložit svá data do vaší formy.

Jestliže vaše stránka neobsahuje příliš dlouhý obchodní dopis, pak bude nejlepší umístit text vaši nabídky s formou do spodní části stránky, ale tak, aby aspoň první třetina byla viditelná bez nutnosti rolovat hlavní stránku. Tato pozice umožní návštěvníkovi přečíst si úvod vaši obchodní stránky a současně jeho pohled zabloudí k textu vaši nabídky a probudí jeho zvědavost co tam vlastně nabízíte.

Závěrem.

Stavba úspěšného opt-in seznamu je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat pro úspěch vašeho on-line obchodu. Jestliže se budete řídit návrhy obsaženými v tomto článečku, pak není žádný důvod proč byste nemohli dostat alespoň 10% z vašich návštěvníků do vašeho opt-in seznamu.

Autor: Vladimír Mikuša
www.wp.sms-praha.cz

Poznámka: Článek je možno volně publikovat za předpokladu uvedení jména autora článku a URL adresy stránek.

Komentáře nejsou povoleny.

Úvodní stránka

Kategorie

Nejnovější komentáře

  Archiv

  Říjen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Kvě    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Login

  Video Web Wizard

  Upgrade your Flash Player to version 8 to view this video! (Click here for the download)

  Convert videos to web format

  Porozumět Responderům

  Porozumět autoresponderům

  Nová e-kniha Porozumět autoresponderům spolu s 16 softwarovými produkty, grafikou a šablonami. Jen klik na obrázek a ZDARMA stáhnout!