02-Přímý emailový marketing

Od pionýrské doby v roce 1972, kdy byl vytvořen první emailový program, obchodníci rychle pochopili jak obrovské výhody jim pro reklamu jejich produktů poskytuje Internet a jeho elektronická pošta. Jen si představte ty obrovské úspory na jediném příkladu. Máte nějaký nový produkt a chcete o jeho kvalitách informovat 10.000 možných zákazníků. Musíte koupit 10.000 obálek, tyto nadepsat, vytisknout odpovídající počet letáčků, vložit do obálek, odnést na poštu a zaplatit nemalou částku poštovného. Teď si sednete ke svému PC, během 10 minut vyprodukujete svůj leták, jako web stránku a během dalších 10 minut ji pošlete elektronickou poštou na těch 10.000 emailových adres. Vaše cena? Dvacet minut Vaši práce, a protože dnes již 80% obchodníků využívá vysokorychlostní stálé připojení, cena za rozeslání těchto emailů je v podstatě nulová, nebo velmi mizivá.

Samozřejmě tuto možnost začalo využívat čím déle tím více obchodníků a byla jen otázka času, kdy se narodí dnes jedno z největších strašidel Internetu – SPAM, nevyžádaný email a s ním i PROBLÉM s velkým „P“, jak se proti SPAMům bránit. Situace došla až tak daleko, že se touto problematikou zcela vážně zabývají vlády jednotlivých států, přijímají se zákony (někdy navzájem si odporující), dokonce v některých státech USA šli tak daleko, že rozesílání nevyžádaných emailů je považováno za trestný čin. U nás problematikou kolem SPAMů a řešením stížností, byl pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů. Nečekejte však žádné zázraky.

Osobně stížnosti na SPAM nikam neposílám, naopak, jsem názoru, že v každých přijatých 100 SPAMech je aspoň jedna zajímavá nabídka. Přesto jsem jednou někdy v dubnu 2008 poslal stížnost na přijatý SPAM, protože mně byl zaslán na mých 10 emailových adres, přesto že jsem tuto společnost již jednou upozornil, že si nepřejí zasílat jejich nabídky a obsahoval balík fotografií, informací, vše o objemu 115 kb. První reakci na mou stížnost jsem obdržel v září 2008, kdy mně bylo emailem sděleno, že podobných stížnosti eviduje ÚOOÚ tisíce a jestli ještě stále trvám na své stížnosti, nebo jestli jsem se mezitím nějak jinak nedohodl s odesílatelem toho SPAMu. Opravdu hezké vyřízení stížnosti. Přesto všechno všem doporučuji, nepokoušet osud a nerozesílat vaše nabídky formou SPAMu. Než začnete rozesílat své emailové nabídky prostudujte si důkladně Zákon č.480/2004 Sb. a novelu obsaženou v zákoně č.214/2006 Sb.

Přímý emailový marketing je reklama, odeslaná přímo k potenciálnímu zákazníkovi prostřednictvím emailu. Email je v podstatě totéž co standardní pošta s tím rozdílem, že nepotřebujete obálku a známku. S emailem můžete poslat stejnou zprávu desítkám tisíců lidí ve stejnou dobu a s minimálními náklady. Osobně jsem nikdy nebyl zastáncem klasické pošty. Především cena pošty tisícům lidem, plus tiskové náklady v mnoha případech přerostou očekávaný zisk. Nehledě na to, že mnoho z takto rozeslaných dopisů končí v odpadu, aniž by je někdo vůbec otevřel.

Přímý email nezná tyto náklady. Především jeho odeslání je takřka zdarma a dnes, kdy většina lidí používá vysokorychlostní připojení k internetu, jsou i náklady příjemce emailu zanedbatelné. Stažení přijatého emailu, jeho otevření, a případné vymazání je dnes otázkou několika desítek vteřin, takže mluvit o zvyšování nákladů při příjmu několika desítek emailů denně je přinejmenším přehnané.

Tyto faktory, spolu s možnosti doručit vaši zprávu v minimálním čase obrovskému počtu lidí, dělají z přímého emailu jeden z nejlepších marketingových nástrojů ve světě.

Emailový marketing zažil v minulých létech mnoho bolestí. Ze začátku se zdálo, že opravdu půjde o dokonalý nástroj marketingu – levný, rychlý a měřitelný. Navíc v té době lidé nedostávali mnoho emailů do schránky své došlé pošty, tak byli rádi za každý přijatý email a tento si vždy přečetli. Jenomže časem přišla éra SPAM nevyžádaných emailů s obrovským objemem přijímaných emailů. Zdálo se, že éra emailového marketingu jako účinného nástroje skončila. Dokonce i dokonale legitimní emaily byly chyceny proti spamovými filtry, nebo vymazané, neotevřené opatrnými příjemci, kteří byli znepokojeni možnosti přijetí virů. Ve světě již tato „anti-spamová“ křeč pominula, bohužel u nás ne. Osobně mám ty nejhorší zkušenosti s rozesíláním legitimních informací členům mých projektů, kteří svou registrací souhlasili s přijetím informačních emailů. Praxe je však taková, že když pošlu informační email určený pro 1.200 členů například mého Autosurf programu, minimálně 200 se mi vrátí jako nedoručitelné s poznámkou od serveru příjemce, že email byl vyhodnocen jako SPAM. Přitom vždy dodržuji zásadu, že v předmětu emailu je poznámka – informace registrovaným členům.

Přes všechny tyto problémy s rozesíláním emailů, jsou stále ve světě společností, které pomoci emailového marketingu tvoří miliónové zisky každý rok. Konkrétně například společnost Internet Marketing Center vykázala v minulém roce zisk z emailového marketingu 3,5 miliónů dolarů. (Z materiálů IMC). Tato skutečnost vyvolává otázku. Jak to dělají tito obchodníci, že dokáží pomocí prodávajícího emailu docílit takové zisky? Čím to je, že jsou schopní docílit toho, že i přes obrovské překážky různých anti-spamových bojovníků dokáží, že jejich emaily příjemci nemažou ale čtou? Je to tím, že tito obchodníci rozumí emailovému marketingu a jsou pak schopní z něj úspěšně profitovat. Pojďme se podívat společně na několik, v poslední době rozšířených mýtů o neúčelnosti emailového marketingu a nalézt na ně odpovědi:

Mýtus první – prodávající email je již neefektivní.

Toto je nejčastější tvrzení oponentů, když mluvím o emailovém marketingu. Valná většina z nich zastává názor, že obrovský příval emailové pošty, která nám denně chodí do schránky naší došlé pošty, naprosto zničila účinnost emailu, jako nástroje marketingu. No a obrovský boom, který nastal v boji proti nevyžádanému emailu, jakoby potvrzoval jejich názory.

Podle mne tyto názory pocházejí od neúspěšných lidí, kteří nedokáží dělat rozdíl mezi nevyžádaným SPAM emailem a legitimní povolenou obchodní nabídkou v rámci emailového marketingu. Zatímco nevyžádaný email skutečně není efektivním nástrojem, legální obchodní nabídka odeslaná emailem je nadále jedním z nejsilnějších snadno měřitelných způsobů, jak váš produkt prodávat, nebo poskytnout službu. Jedním z důkazů může být výsledek průzkumu společnosti Double Click v USA, jenž dokladoval, že až 69% amerických zákazníků, kteří uskutečnili koupí z Internetu, tento obchod realizovalo na základě přijatých obchodních nabídek v on-line emailech. Skutečnost že takřka 70% lidí nakoupí produkty po obdržení emailové nabídky dokazuje, že email i přes všechny překážky i nadále zůstává jedním z nejúčinnějších nástrojů marketingu v historii.

Mýtus druhý – používáním emailů pro mé obchodní nabídky, ztratím důvěru v můj obchod.

Nevím, kdo vymyslel tuto pomluvu a hloupost, ale byl to někdo, kdo nedokáže udělat profesionální emailovou kampaň. Samozřejmě, jestliže rozpoutáte nějakou uboze navrženou emailovou kampaň pravděpodobně poškodíte důvěryhodnost vaší firmy. Nicméně, jestliže věnujete trochu více ze svého času pro vytvoření dobře zformátovaného propagačního emailu, který vaši zákaznící ocení, ten naopak posílí důvěru ve vás osobně a ve vaše produkty.

Obecně je známá skutečnost, že až 67% spotřebitelů v USA vyslovilo spokojenost s přijímáním dobře koncipovaných emailů. To je důkazem toho, že dobře a kvalitně připravená emailová kampaň naopak posílí důvěryhodnost ve vaši společnost.

Klíčem k tomu, aby váš nabídkový email odesílaná k vašemu opt-in seznamu byl přijat s důvěrou je dodržení několika jednoduchých kroků:

Vždy se ujistěte, že vaše nabídka směřuje k zájmům příjemců. Jestliže se vaši opt-in zákazníci zajímají o práci na zahrádce, neposílejte jim nabídku na zakoupení prostředků na čištění koberců.

Vždy zpětně kontrolujte vše, co jste již odeslali, aby jste se neopakovali v krátkém časovém intervalu.

Vždy důkladně čistěte váš emailový seznam od duplicitních adres. Není nic horšího, než když na jednu stejnou emailovou adresu odešlete ve stejném čase tři stejné emaily.

Otevřete si několik vlastních adres u populárních společností jako je Hotmail, Yahoo, nebo u nás Seznam. Tyto společnosti mají zpravidla nastaveny přísné proti spamové filtry. Odešlete své emaily na tyto vaše adresy a uvidíte zda byly v pořádku doručeny. To vám pomůže při odstraňování nějakých závad v obsahu vaši nabídky.

Pamatujte na to, že vaše stránka a email jsou pravděpodobně jediným kontaktem mezi vámi a vašim zákazníkem na Internetu. To znamená, že jen tyto nástroje mohou vybudovat důvěru zákazníka ve váš obchod, produkt a docílit toho, že vaši zákazníci budou spokojeni s vedením obchodu s vámi a to se samozřejmě odrazí v prodejích vašich produktů.

Mýtus třetí – příjemci mých nabídkových emailů si budou myslet, že jsem rozesílatel nevyžádaných emailů.

Zde je místo, kde si můžeme trochu vyjasnit rozdíl mezi nevyžádaných emailem a legální obchodní nabídkou. Nevyžádaný email je v podstatě email, který byl někomu odeslán, aniž by tento souhlasil s jeho přijetím a aniž by odesílatel měl předtím s příjemcem nějaký kontakt. Rozesílatelé nevyžádaných emailů získávají adresy sklízením z inzertních serverů, diskusních skupin, nebo zakoupením od společností, které se tímto zabývají.

Legální obchodní nabídkový email je podstatně rozdílný. Obchodníci, kteří používají tento druh emailu, byli již před jeho odesláním ve spojení s příjemci formou svých opt-in seznamů. V těchto opt-in seznamech jsou adresy lidí, kteří jsou bývalí zákazníci, nebo vložením svého jména a adresy za obdržení nějakých free produktů, dali předběžný souhlas s přijímáním nabídkových emailů.

Průzkumy ukázaly, že většina lidí jenž se pohybují na Internetu, velmi dobře vnímá rozdíl mezi nevyžádaným emailem a legální obchodní nabídkou.Podle výsledku průzkumu společnosti IMT Strategy, více jak 80% lidí má silně negativní vztah k nevyžádaným emailům, ale až 78% lidí nevadí příjem legálních nabídkových emailů a naopak oni čekají na emailové nabídky od jejich oblíbených obchodníků.

Mýtus čtvrtý – navržení emailových kampaní a doručení emailů je velmi obtížné

Kdykoli jsem mluvil s někým kdo toto prohlašuje, moje otázka zněla, zda sám někdy zkoušel emailový marketing. Většina odpovědí byla ne, protože to je složité, těžké, komplikované atd. To je ale velký omyl. Ti z nás, kteří emailový marketing využívají vědí dobře, že nic z toho není pravdou. Jakmile se naučíte základům jak vytvořit email s dobrým obsahem, jak vybudovat kvalitní opt-in seznam a jak využívat všechny technické vymoženosti pro emailový marketing, zjistíte sami, že na tom není nic těžkého, komplikovaného, co by nedokázal zvládnout průměrně vyspělý podnikatel na Internetu.

Podle průzkumu některých amerických společností, zabývajících se problematikou Internetu, v krátké době se dostane emailing na přední místo v online aktivitách Američanů a předstihne takové aktivity jako je surfování, nebo používání vyhledávacích nástrojů. Zejména nové technické možnosti jako je například příjem emailů na mobilní telefony dávají emailovému marketingu obrovskou šanci v jeho expanzi. Dokonce na nedávném summitu MarketingSherpa E-mail v Chicagu, bylo konstatováno, že lidé začínají věnovat více času čtení přijatých emailů, než sledování televize.

Tento trend ve světě a skutečnost, že email může být testovaný, zaměřený na specifické výsledky, zaměřený na specifický okruh příjemců, dodaný v krátkém čase velkému množství příjemců a tím i jeho výjimečná výnosnost vložených nákladů (ROI), dokladují, že emailový marketing zůstane i nadále jedním z nejcennějších nástrojů v obchodním arzenálu. Takže jestliže se někdo vás pokouší přesvědčit, že emailový marketing je mrtvý, nevěřte mu!

Pravda je taková, že nevyžádaný email a odpor proti němu nezničil emailový marketing, tak, jak to předpovídalo mnoho tzv. odborníků. Přesto však SPAM a odpor proti emailové poště vytvořily několik překážek, přes které se teď musíte naučit přeskakovat, abyste docílili výsledku, že vaše emaily budou doručeny a otevřeny. Jak tyto překážky překonávat si povíme v dalších článcích.

Autor: Vladimír Mikuša
www.wp.sms-praha.cz

Poznámka: Článek je možno volně publikovat za předpokladu uvedení jména autora článku a URL adresy stránek.

Komentáře nejsou povoleny.

Úvodní stránka

Kategorie

Nejnovější komentáře

  Archiv

  Říjen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Kvě    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Login

  Video Web Wizard

  Upgrade your Flash Player to version 8 to view this video! (Click here for the download)

  Convert videos to web format

  Porozumět Responderům

  Porozumět autoresponderům

  Nová e-kniha Porozumět autoresponderům spolu s 16 softwarovými produkty, grafikou a šablonami. Jen klik na obrázek a ZDARMA stáhnout!